Privacybeleid - Roefeldag

Ga naar de inhoud
Privacybeleid Roefelcomité Parkstad Limburg

Roefelcomité Parkstad Limburg verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Roefelcomité Parkstad Limburg.  

Registratie

De registratie verloopt via een van de websites van Scouting St. Jan Baptist Heerlen. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. De gegevensbeheerder en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens.  Tevens zijn delen van het privacystatement van scouting nederland op www.scouting.nl/privacy, van toepassing.

Beeldmateriaal

Roefelcomité Parkstad Limburg maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de Roefeldag. Bij inschrijving geeft U automatisch toestemming voor het maken van beeldmateriaal van de betreffende deelnemer. Toestemming is altijd in te trekken.  

Communicatie

Het privacybeleid van Roefelcomité Parkstad Limburg is terug te vinden via www.stjanbaptist.nl en op te vragen via het secretariaat op info@stjanbaptist.nl.  

Websites
Scouting St. Jan Baptist beheert de volgende website waarbij dit privacybeleid van toepassing is:
+ stjanbaptist.nl
+ scoutingheerlen,nl
+ happykidzz.nl
+ roefeldag.com
+ ruiterscouts.nl
+ stjorisband.nl
+ luchtscouts.com
+ roefeldag.com

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het  ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.  

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting St. Jan Baptist Heerlen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@stjanbaptist.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.  
Disclaimer

De inhoud van www.roefeldag.com is met de grootste zorg samengesteld.
Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.
Het roefelcomité Parkstad Limburg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Informatie van derden, producten en diensten.
Wanneer wij hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbieden, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door ons niet geverifieerd.

Contactgegevens

Contactgegevens van deelnemers of bedrijven verstrekken wij in geen geval aan derden.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website www.roefeldag.com wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in onze database. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de deze website.
Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Roefelcomité Parkstad Limburg is het niet toegestaan links van onze site aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Roefelcomité Parkstad Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of het Roefelcomité op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan het Roefelcomité of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van het Roefelcomité Parkstad Limburg.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Het Roefelcomité Parkstad Limburg behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Terug naar de inhoud